BG     EN

Финанс ММ ООД

Специализирано одиторско предприятие
Регистрационен № 147

УСЛУГИ

Услугите, предлагани от фирмата включват:

  • Счетоводни услуги
  • Одит
  • Счетоводни и данъчни консултации
  • Обучение и провеждане на семинари по МСС, НСФОМСП, данъчно, социално и трудово законодателство.
Финанс ММ ООД
Град:Стара Загора, 6000
Адрес:ул. Георги Кюмюрев 46
Телефон:+359 42 602905
e-mail:svetlanad@b-trust.org