BG     EN

Финанс ММ ООД

Специализирано одиторско предприятие
Регистрационен № 147

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2017 година

Публикуван на 24.04.2018 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2016 година

Публикуван на 27.04.2017 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2015 година

Публикуван на 28.03.2016 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2014 година

Публикуван на 24.03.2015 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година

Публикуван на 31.03.2014 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година

Публикуван на 29.03.2013 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година

Финанс ММ ООД
Град:Стара Загора, 6000
Адрес:ул. Георги Кюмюрев 46
Телефон:+359 42 602905
e-mail:svetlanad@b-trust.org